капа

капа sh. капи f. kësulë, kapelë: *капа му симнувам i heq kapelën; *има мува на капата e ka mizën (pas veshi) nën kësulë.