капе1

капе1 impf. I laj: го капеме новороденчето po e lajmë foshnjën. II се капе lahem: секој ден се капевме во езерото për çdo ditë laheshim në liqen.