капе2

капе2 impf. капне pf. 1. jokal. vet.vetaIII pikon: ми капнаа неколку капки дожд më pikuan ca pika shiu; *ако не врне, капе nëse nuk rigon, pikon. 2. bie (fruta e pemës): капна едно јаболко од јаболкницата pikoi një mollë (nga druri i mollës).