капка

капка sh. капки f. 1. pikë (uji ose lëngu tjetër): капка дожд pikë shiu. 2. fig. sasi e vogël (e diçkaje): немам капка вино pikë vere nuk kam.