карпа

карпа sh. карпи f. 1. shkëmb: седиментни карпи shkëmbinj fundërresorë (sedimentarë). 2. fig. njeri i madh e i fortë si shkëmb.