касарна

касарна sh. касарни f. kazermë: касарни на нашата војска kazermat e ushtrisë sonë.