катадневен

катаднев/ен, -на, -но mb. i përditshëm: ова ми е катадневна работа këtë e kam punë të përditshme.