категоричен

категорич/ен, -на, -но mb. kategorik, i prerë; i qartë: категорична наредба urdhër kategiorik.