катета

катета sh. катети f. katet: голема катета на правоаголниот триаголник kateti i madh i trekëndëshit kënddrejtë.