каша

каша sh. каши f. 1. qull: густа каша qull i trashë. 2. fig. rrëmujë, kaos, pështjellim: *каша ми стана во главата m`u bë koka (mendja) qull.