квадрат

квадрат sh. квадрати m. 1. katror: квадрат е четириаголник со еднакви страни и агли katori është katërkëndësh me brinjë dhe kënde të barabarta. 2. mat. prodhimi i një numri me vetveten: а на квадрат a në katror.