квака1

квака1 sh. кваки f. dorezë: кваката е од надворешната врата doreza është e derës së jashtme.