кварт

кварт sh. квартови m. 1. lagje, pjesë (e qytetit). 2. çereku (i fletës së letrës).