квачка

квачка sh. квачки f. klloçkë, kllukë, squkë: квачка со пилиња klloçka me zogj.