квечерина

квечерина sh. квечерини f. 1. koha para mbrë­mjes; darkëherë. 2. fig. fund, mbarim: *во квечерината на војната nga fundi i luftës.