кине

кине impf. I 1. gris, shqyej (pëlhurë, letër etj.). 2. këput, mbledh, vjel: кине цвеќе këput (mbledh) lule. II се кине 1. shqyhem. 2. këputem: ми се кине срцето (душата) po më këputet shpirti.