кипи

кипи impf. jokal. 1. vloj, valoj: кипи млекото valon qumështi. 2. fig. vlon (puna, ndjenjat,): во душата ми кипи po më valon shpirti.