кладенец

кладенец sh. кладенци m. burim, gurrë: студен кладенец burim i i ftohtë.