кладе

кладе pf. 1. vë: кладе рака i vuri dorën (i vu­ri syrin). 2. fus: го кладе в рака e futi në dorë.