клас1

клас1 sh. класови dhe класа m. 1. klasë: четвртиот клас во нашата гимназија е најдобар klasa e katërtë e gjimnazit tonë është më e mira. 2. mësojtore (e shkollës).