клевета

клевета sh. клевети f. shpifje, bigoni: се бави со клевети merret me shpifje.