клечи

клечи impf. qëndroj galuc (i gunjëzuar): клечи на колена qëndron i gjunjëzuar.