клик

клик sh. кликови m. poet. klithmë: се слушна весел клик u dëgjua një klithmë e gëzuar.