клокот

клокот sh. клокоти m. gurgullimë (gjendja): клокотот на кањонската вода gurgullima e ujit të kanionit.