клуч

клуч sh. клучеви dhe клучови m. 1. çelës, hapës: клуч од врата haps i derës. 2. çelës (për të shtrënguar burma): *француски клуч çelës anglez. 3. muz. shenjë muzikore: виолински клуч çelësi i solit (i violinës).