книга

книга sh. книги f. libër: џепна книга libër i xhepi; издавање книги botim i librave; матична книга libër i amzës.