кован

кован, –а, –но mb. i farkuar, i farkëtuar: ковано железо hekur i farkuar.