кого

кого përem. (kallëzorja nga кој) cilin (kë): кого виде? cilin (kë) pe? со кого бе­ше? me cilin (me kë) ishe?