кожа

кожа sh. кожи f. lëkurë: *си станал кожа и коски je bërë asht e lëkurë; има дебела кожа ka lëkurë bualli.