колепка

колепка sh. колепки f. 1. djep. 2. fig. vendlindje; mëmëdhe; vend i të parëve etj.