колкумина

колкумина ndajf. sa veta: колкумина беа на час sa veta ishin në orë.