комшија

комшија sh. комшии f. fqinj: моите комшии (соседи) се многу добри fqinjët e mi janë shumë të mirë.