кондиција

кондиција (vet.sh.) f. 1. kusht, konditë. 2. gjendje e mi­rë shëndetësore, forcë, fuqi fizike.