конец

конец sh. конци m. 1. pe. 2. fill (që ka trajtë të perit): *виси на конец qëndron në fije të perit. 3. vjet. fund.