копито

копито sh. копита as. thundër: коњот ја копаше земјата со копито kali e mihte (rrihte) tokën me thundër.