коска

коска sh. коски f. asht, kockë: ме болат коските më dhembin kockat; клучна коска klavikula, heqësi; слепоочна коска asht i tëmthit;* станал коска и кожа është bërë asht e lëkurë.