коти

коти impf. I pjell (për lepujt, minjtë, dosa…). II се ко­ти po pjell: нашето маче се коти macja jonë po pjell (është duke pjellë).