коњаник

коњаник sh. коњаници m. kalorës (njeri në kalë): способен коњаник kalorës i aftë.