коњ

коњ sh. коњи m. 1. kalë: се качив на коњ i hipa kalit. 2. (figurë shahu) kalë. 3. (sport) kalë: коњ со рачки kalë me doreza.