крал

крал sh. кралеви dhe кралови m. 1. mbret, monark. 2. mbret (figurë shahu). 3. prift (letër bixhozi). 4. fig. luan: лавот е крал на животните luani është mbret i kafshëve.