красен

крас/ен, на, но mb. 1. i bukur, i hijshëm: красна девојка vajzë e bukur (e hijshme). 2. fig i mrekullueshëm: красен човек njeri i mrekullueshëm.