краставица

краставица sh. краставици f. trangull, krastravec: дива краставица trangull i egër.