крај

крај sh. краеви m. 1. buzë, skaj, teh. 2. fund: крајот на патот fundi i rrugës. 3. vis, anë: сите се од наш крај të gjithë janë të anës sonë: *роден крај vendlindje.