крв

крв sh.f. 1. gjak: артериска крв gjaku i arterieve. 2. fig. prejardhje; fis: од иста крв сме jemi të një gjaku (fisi); *крвта вода не бидува gjaku ujë nuk bëhet.