креда

креда sh. креди f. shkumës: земи ја кредата и пишувај на табла merre shkumësin dhe shkruaj në dërrasë!