кривина

кривина sh. кривини f. 1. lak, kthesë: на првата кривина на патот në lakun e parë të rrugës.