криво

криво ndajf. 1. shtrembër: *криво седи пра­во збори (суди) rri shtrembër e fol drejt. 2. prapsht: криво ме разбра më kuptove prapsht. 3. keq: криво ми е më vjen keq.