крстен

крстен, а, о mb. 1. i pagëzuar: крстено дете fëmijë i pagëzuar. 2. i bekuar: крстена река lumë i bekuar; крстен леб bukë e bekuar (me ceremoni kishtare).