крст

крст sh. крстови dhe крста m. 1. kryq: златен крст kryq i artë; *тој е со крстот на чело ai është shumë i drejtë. 2. anat. kryqe: ме боли крстот po më dhembin kryqet.