културен

култур/ен, на, но mb. kulturor; i kulturës: културно наследство trashigimi kulturore (e kulturës); културен развој zhvillim kulturor (i kulturës).